bodelschwingh_haus

Благодарим Ви за интереса към настаняване в Bodelschwingh Haus.

Необходимо е да обсъдим лично евентуалното Ви пребиваване в нашия дом. Моля свържете се с нас по телефона на номер 040 227 217 0. Можете и да ни посетите лично: от понеделник до четвъртък от 8 до 17 часа и в петък от 8 до 15 часа.

Малко предварителна информация:
Престоят в дома Боделшвинг е социална услуга. Тя включва консултация/оказване на финансова помощ и престой в дома.

Тази социална услуга е уредена в Социалния кодекс XII, параграфи 67 и 68. Тя представлява помощ за хора със специални социални затруднения, които те не могат сами да преодолеят.

За нас е важно да си сътрудничим взаимно. Това не може да се постигне, ако Вие злоупотребявате с алкохол, имате наркотична зависимост или не лекувано психично заболяване.

По принцип приемаме лица, които в миналото са били наркозависими, само ако са готови да се подложат на метадонова програма и на психо-социално лечение.

Важно е да можем да общуваме на немски език. Не е необходимо да владеете немски добре, но трябва да го владеете достатъчно, за да се разберем.

Минималната възраст за прием в дома е 25 години.

Преди евентуалния прием в дома провеждаме опознавателен разговор с всеки кандидат, за да можем да преценим дали домът Боделшвинг е най-подходящото място за Вас.

Ако след този опознавателен разговор се пристъпи към настаняването Ви в дома Боделшвинг, разходите за това трябва да бъдат поети от градския бюджет. Ние изпращаме молба за финансова помощ по § 67-69 от Социалния кодекс XII до Службата за бездомни лица в окръг Алтона (Altona). Окончателното решение за настаняването Ви в дома се взема именно тази Служба за бездомни лица в окръг Алтона, а не от нас.

След получаване на съгласие от Службата за бездомни лица, е възможно да се наложи период на изчакване. Всички останали въпроси можете да изясните по телефона или в личен разговор с нашите служители.